Samværspolitik Samværspolitik Samværspolitik Samværspolitik

Herlufmagle Badminton Klubs bestyrelse vil gerne sikre at klubben er et godt og trygt sted at være
for udøvere, ledere, trænere og forældre.

Børn skal kunne færdes i klubben uden risiko for overgreb fra andre børn eller voksne. Vi sørger
bl. a. for at hjemhente børneattester på alle trænere og ledere som omgås børnene.

Forældrene skal kunne stole på at deres børn er i trygge hænder når de færdes i klubben.

Det er også vigtigt at vores trænere og frivillige ledere ikke udsættes for falske anklager som følge
af misforståelser om motiver og intentioner i forbindelse med omgangen med børnene.

Regler for samværspolitikken:

Omgangstonen:

Mobning, tilråb og kommentarer om hinanden s beklædning og udseende i øvrige, er ikke tilladt.

Omklædningsrum:

Ingen må gå ind i det modsatte køns omklædningsrum. Trænere og ledere må ikke gå i bad samtidig
med børnene i forbindelse med træning.

Mobiltelefoner:

Mobiltelefoner skal være slukket eller sat på lydløs inden man går ind i hal eller omklædningsrum.

Rygning:

Rygeloven skal overholdes.

Øl og spiritus:

Hallens regler skal overholdes. Trænere og ledere skal foregå med et godt eksempel, og må ikke
indtage øl eller spiritus i forbindelse med udførelse af deres arbejde med unge mennesker for
Herlufmagle Badminton Klub.

Euforiserende stoffer:

Indtagelse eller salg medfører øjeblikkelig bortvisning og politianmeldelse.

Bestyrelsen tilstræber ....

- at der er mere end en træner på børnehold.

- at der er mere end en voksen leder/instruktør med på ture, stævner og træningssamlinger.

Bestyrelsen forventer:

- at trænere og ledere undgår seksuelt krænkende tale og opførsel.

- at trænere og ledere kun benytter berøring af børn i forbindelse med instruktion, jubel og trøst.

- at trænere og ledere ikke inviterer enkelte børn med sig hjem.

- at forældre, trænere og ledere udviser ansvar når de kører med børn og trænere.

- at medlemmer, forældre, trænere og ledere opfører sig pænt og er gode ambassadører for klubben,

uanset om det er på hjemmebane eller som gæster hos andre klubber og foreninger.

- at alle udviser fair play og bidrager til en positiv tone ved træning og kamp/konkurrence, samt
udviser tolerance og tillid i forhold til holdkammeraterne.

- at forældre og øvrige tilhængere støtter vore hold uden at genere modstandere, dommere og andre
tilskuere.

- at alle som føler sig eller sine krænket i Herlufmagle badminton Klub øjeblikkelig henvender sig
til bestyrelsen, og ikke spreder rygter som uberettiget kan skade trediepart.

Oplysninger om bestyrelsen:

kan findes på opslagstavlen i Herlufmagle hallen eller på http://www.herlufmaglebk.dk/